Parkering

Parken tilbyr gratis parkering på stort parkerings området. Er ca. 100 meter fra inngangsporten.

Handicap parkering

Det er to handicap parkeringsplasser:

- En handicap parkering like ved stien ned til inngangsporten

- En handicap parkering ved inngangsporten. Det skal avklares med ansatte i billettluke om du skal stå på denne plassen.

Vennligst bruk søppelbøttene og rydd opp etter dere selv.