LEDIGE STILLINGER

Dyrepasser

100% stilling: lead zookeeper 

 


Frivillig
Send mail til post@tangendyrepark.no om du ønsker
å jobbe frivillig i dyreparken. Praksisplass
Tar du utdanning innen dyrepasser, dyrepleier, etc.
Ønsker du praksisplass? 
Send mail med info til post@tangendyrepark.no