Frivillig

Send mail til post@tangendyrepark.no om du ønsker
å jobbe frivillig i dyreparken. 

Praksisplass

Tar du utdanning innen dyrepasser, dyrepleier, etc.
Ønsker du praksisplass? 
Send mail med info til ida@tangendyrepark.no